Lợi dụng lúc không ai trông coi, kẻ gian bẻ khóa lấy trộm xe máy đang đỗ ven đường tại quận 3, TP.HCM.

Video: Thông Tin PCTP Đường Phố.