Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết qua báo cáo của 179 đơn vị, doanh nghiệp (DN) về tình hình lao động, tiền lương và thưởng Tết năm 2021 đều giảm so với năm 2020.

Lao động có mức thưởng Tết cao nhất là lãnh đạo 1 DN với mức 200 triệu đồng. Riêng các đơn vị, DN thuộc lĩnh vực du lịch có thưởng Tết chỉ một vài trường hợp với mức thưởng tượng trưng. Mức thưởng Tết dương lịch của người lao động (NLĐ) bình quân là 550.000 đồng/người. Trong đó, mức thưởng bình quân cao nhất 2,7 triệu đồng thuộc các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; mức thưởng bình quân thấp nhất thuộc các DN dân doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 500.000 đồng/người. Mức thưởng Tết nguyên đán 2021 bình quân của NLĐ là 5,4 triêu đồng/người. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 6,5 triệu đồng thuộc các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và mức thưởng bình quân thấp nhất là 4,8 triệu đồng thuộc về DN dân doanh.

Cũng theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, năm 2020 mức tiền lương bình quân của NLĐ là 6,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, tiền lương bình quân cao nhất là 11,2 triệu đồng/tháng thuộc các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tiền lương bình quân thấp nhất trả cho NLĐ thuộc các DN dân doanh là 5,1 triệu đồng/tháng.

  • Thưởng Tết năm nay: Có nơi 30 ngàn đồng, có người chẳng được nổi một xu
  • Một trường ở TP.HCM thưởng Tết 150 triệu đồng cho giáo viên
  • H.Lê / Người Lao Động

    Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/khanh-hoa-thuong-tet-cao-nhat-200-trieu-dong-20210113212737368.htm