Sau khi voi chết, những con khác trong đàn sẽ đến chào tiễn biệt. Xác voi còn đóng góp nguồn thức ăn khổng lồ cho những loài như linh cẩu, kền kền...

  • Kinh hãi cảnh rắn ăn ngấu nghiến đuôi của mình vì quá đói
  • Trung Quốc có 3 loài kỳ giông khổng lồ, dài nhất có thể đến 2m
  • Anh Tú (Theo NatGeo) / Tri Thức Trực Tuyến