Lũ đục ngầu, kéo theo đất đá, cây cối ầm ầm đổ về các khu vực ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Ít nhất 3 nhà dân bị sập cùng nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi.