Trên nền tảng những thành tựu đạt được, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu, vượt quanhiều khó khăn thách thức, hoạch định đường lối, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, có quy mô lớn, liên kết vùng của tỉnh được triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Có thể thấy rõ, tốc độ xây dựng và phát triển đô thị của TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) diễn ra khánhanh với nhiều công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, có quy mô lớn, liên kết vùng của tỉnh được triển khai trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi căn bản bộ mặt đô thị, tạo diện mạo mới, động lực phát triển cho thành phố. Ấn tượng về TP Yên Bái hôm nay không chỉ là nhịp sống sôi động mà còn là nhiều công trình hạ tầng, dự án trọng điểm.

Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, TP Bái đã tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Với quyết tâm cao, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố đã thực hiện 283 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 1.029 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách thành phố là 628 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 19.700 tỷ đồng, gấp 1,89 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 12,3%/năm. Nhiều công trình, dự án quan trọng, có ý nghĩa được xây dựng và đưa vào sử dụng trên địa bàn như: Công trình cầu Bách Lẫm kết nối QL37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; cầu Tuần Quán; đường nối QL32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm; nâng cấp, cải tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ và di tích lịch sử văn hóa Lễ đài sân vận động…

Đặc biệt, hệ thống mạng lưới giao thông được hình thành bằng các tuyến đường kết nối QL32C và tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cùng với tuyến đường Âu Cơ, cầu Văn Phú, cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, cầu Yên Bái và cầu Cổ Phúc đã và đang được đầu tư, đảm bảo kết nối trung tâm TP Yên Bái, huyện Trấn Yên và các huyện, thị khu vực phía Tây của tỉnh với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mở ra điều kiện và lợi thế thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu trung tâm dịch vụ - thương mại, y tế, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu hành chính, khu công nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương phát triển.

Để đạt được mục tiêu "xanh, bản sắc, hạnh phúc" của đô thị loại II, thời gian qua, thành phố đã ban hành và triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về "Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đô thị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025". Công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường, quyết liệt di dời các ki-ốt tại khu vực trung tâm Km5, xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên - Nguyễn Thái Học thành tuyến đường điểm "sáng, xanh, sạch đẹp".

Đặc biệt, ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư được nâng lên rõ rệt, có nhiều chuyển biến mới về kỷ cương đô thị, đường phố khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn, tập trung xây dựng TP Yên Bái trở thành đô thị loại II theo tinh thần Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, mục tiêu đến năm 2020 đạt được 52/59 tiêu chí đô thị loại II. Công tác quản lý nhà nước về môi trường được chú trọng, khắc phục cơ bản các điểm gây ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý môi trường trong xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh, khai thác tài nguyên, khoáng sản với 470 dự án, kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt thực hiện; cải tạo, đảm bảo vệ sinh môi trường các hồ, suối, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái; nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của nhân dân đã được nâng lên, bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khang trang, sạch, đẹp hơn.

Tới đây, TP Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đô thị, xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II, đảm bảo điều kiện, môi trường sống cho nhân dân. Theo đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là triển khai thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư theo quy hoạch; đảm bảo tăng cường tính kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông, liên kết khu vực, giữa đô thị với nông thôn; đề xuất với tỉnh các danh mục dự án phát triển đô thị, dự án thương mại, dịch vụ, văn hóa - thể thao mang tầm cỡ quốc tế. Đồng thời, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách hấp dẫn mời gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu đầu tư; tập trung nguồn lực, lựa chọn những dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu, dự án trọng điểm, phân kỳ đầu tư theo thứ tự ưu tiên; tạo ra quỹ đất có mặt bằng "sạch" để thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, tạo đòn bẩy phát triển mạnh kinh tế, tăng nguồn thungân sách, tăng quy mô dân số, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân; xã hội hóa từ các doanh nghiệp và nhân dân để chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố đáp ứng tiêu chí đô thị loại II...

Có thể thấy, không gian đô thị đang từng bước được quy hoạch, đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đây chính là những nền móng vững chắc để TP Yên Bái hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hiện đại trong tương lai không xa.

Thái Hà / Xây Dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/khoi-sac-dien-mao-do-thi-yen-bai-284296.html