Theo thông tin từ Bộ Y tế, so với trung bình số mắc 5 năm gần đây, bệnh than đang có dấu hiệu gia tăng tại khu vực miền núi phía Bắc. Bệnh than liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm và vệ sinh giết mổ động vật.

Tại tỉnh Điện Biên đã xuất hiện ổ dịch bệnh bệnh than ở trâu, bò nhưng người dân không khai báo cho chính quyền địa phương mà tự mổ thịt và bán cho người ở thôn, bản khác để ăn dẫn đến xuất hiện 3 ổ dịch bệnh than trên người.

Thực tế, nhận thức của người dân về các biện pháp phòng bệnh cũng như thói quen vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa cao. Do đó, các địa phương cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình về sự nguy hiểm của bệnh than các biện pháp phòng, chống; trong đó, cần vận động người dân không giết mổ, không ăn, không sử dụng, không buôn bán các sản phẩm từ gia súc mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.