Thay vì phải xếp hàng 30 phút, nhiều người Hà Nội nghĩ ra cách đỗ xe ở ngoài, mang can nhựa lách qua đám đông và được đổ xăng nhanh chóng.