Công ty Điện lực Kiên Giang thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 1/6/2020 đến ngày 8/6/2020.

Theo thông báo, từ ngày 1/6/2020 đến ngày 8/6/2020 công ty Điện lực Kiên Giang sẽ ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại một số khu vực như sau: 

1. Kế hoạch 

2. Đột xuất

 

 

 

  • Hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho trên 491.400 khách hàng tại Bình Dương
  • PN (pckiengiang.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online