Công ty Điện lực Kiên Giang thông báo ngừng cung cấp điện từ ngày 7/7/2020 đến ngày 13/7/2020.

Theo thông báo, từ ngày 7/7/2020 đến ngày 13/7/2020 công ty Điện lực Kiên Giang sẽ ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại một số khu vực như sau:

1. Kế hoạch

2. Đột xuất

  • Giá điện sinh hoạt được tính thế nào?
  • Tiền điện tăng 190 lần: Khách hàng bị cắt điện do không đồng tình phương án giải quyết
  • PN (pckiengiang.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online