Sau khi đình chỉ công tác, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định kỷ luật ông Giang bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 4/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái, do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.

Quyết định nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sau khi tiến hành các bước theo quy trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; trên cơ sở đối chiếu với các quy định của pháp luật và mức độ vi phạm của cán bộ, ngày 4/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Nguyễn Trường Giang, với sai lầm trong quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại Thành phố Yên Bái.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, sẽ tiếp tục xem xét, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Hai ngày trước, ông Nguyễn Trường Giang bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ quá trình làm rõ sai phạm.