Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy khi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để địa phương vi phạm pháp luật về xây dựng và đầu tư công.

Ngày 30/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa.

Theo UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy với vai trò là Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện dự án đầu tư công để UBND phường Ninh Hiệp vi phạm pháp luật về xây dựng và đầu tư công.

Chưa hết, bà Thúy còn vi phạm quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa trong việc thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai (việc cho thuê đất và công tác đền bù giải tỏa).

Theo đó, qua giám sát UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định về công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác bổ nhiệm lại cán bộ và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai chưa kịp thời; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án đầu tư còn chậm.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.