Trong đầu tháng 3, lãi suất tiền gửi bằng VND cao nhất áp dụng tại Agribank là 6,8%/năm.

Trong tháng 3/2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất so với tháng 2, lãi suất huy động cao nhất là 6,8%/năm áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn dao động từ 4,3%/năm đến 6,8%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,3%/năm, giữ nguyên so với tháng 2/2020.

Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng ở mức 4,8%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,3%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,4%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất Agribank áp dụng là 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng USD và Euro tại Agribank là 0%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân:

Nguồn: Agribank.

Nguồn: Agribank.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, bảng lãi suất tương tự như khách hàng cá nhân.

Nguồn: Agribank.

Nguồn: Agribank.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank thông báo mức miễn giảm phí dịch vụ ngân hàng điện tử được áp dụng từ ngày 2/3/2020, cụ thể như sau:

Miễn phí giao dịch thanh toán trực tuyến (online) qua Napas đối với các dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của các bộ, ngành địa phương.

Giảm phí giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 tại ATM và ứng dụng Agribank E-Mobile Banking: Các giao dịch có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống mức phí còn: 5.000 đồng/giao dịch, giảm 3.000 đồng/giao dịch so với qui định trước đây.

Giảm phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 qua Napas trên Agribank Internet Banking: Áp dụng mức phí tối thiểu 8.000 đồng/giao dịch, giảm 2.000 đồng/giao dịch so với qui định trước đây.