Khảo sát mới nhất được thực hiện vào ngày 3/6, biểu lãi suất huy động vốn của ngân hàng Bắc Á đã được điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn. Tuy nhiên, khung lãi suất vẫn được triển khai từ 3,99%/năm đến 6,9%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á áp dụng cho khách hàng cá nhân

Bước sang tháng 6, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố biểu lãi suất mới nhất với nhiều kỳ hạn được điều chỉnh tăng. Phạm vi lãi suất được triển khai từ 3,9%/năm đến 6,9%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

 Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank).

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank).

Trong đó, ngân hàng Bắc Á đang triển khai lãi suất không đổi 3,9%/năm cho những tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 5 tháng.

Các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 6 - 7 tháng đang được ấn định lãi suất Ngân hàng Bắc Á là 6,35%/năm, tăng 0,1%/năm. 

Khách hàng khi chọn gửi tiền với kỳ hạn 6 - 7 tháng cũng được hưởng lãi suất tăng thêm 0,1 điểm phần trăm là 6,35%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 8 - 9 tháng, ngân hàng Bắc Á đang triển khai lãi suất tiết kiệm là 6,4%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. 

Tại các kỳ hạn dài hơn từ 10 tháng đến 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 6,5%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng được ấn định là 6,8%/năm. 

Ngân hàng Bắc đã điều chỉnh lãi suất của các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng chung mức là 6,9%/năm. Trong đó, chỉ có hai kỳ hạn 24 tháng và 36 vẫn giữ nguyên không đổi. Còn các kỳ hạn từ 13 tháng đến 18 tháng đã được tăng thêm 0,1 điểm phần trăm, cao hơn so với hồi tháng 5.

Trong trường hợp, các khoản tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần hoặc tiền gửi không kỳ hạn thì lãi suất huy động vốn vẫn được giữ nguyên ở mức 0,2%/năm. 

Bên cạnh nhận lãi cuối kỳ, khách hàng cũng có thể linh hoạt lựa chọn thêm hình thức nhận lãi suất tiền gửi hàng tháng hoặc hoàng quý. Cụ thể, hình thức nhận lãi hàng tháng đang có phạm vi lãi suất từ 3,8%/năm đến 6,7%/năm. Đối với hình thức nhận lãi hàng quý, ngân hàng Bắc Á đang triển khai lãi suất trong khoảng 6,1%/năm -

6,75%/năm (nhiều kỳ hạn được điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm so với hồi tháng 5).