Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Đông Á trong tháng này tiếp tục được giữ nguyên như trước. Biểu lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ giao động từ 3,4%/năm đến 6,3%/năm.

Theo khảo sát ngày 7/5, lãi suất tiết kiệm bằng VND tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) không thay đổi so với ghi nhận vào tháng trước. Biểu lãi suất ngân hàng dành cho với khách hàng cá nhân tại hình thức trả lãi cuối kỳ tiếp tục được duy trì trong khoảng từ 3,4%/năm đến 6,3%/năm. Kỳ hạn triển khai huy động vốn từ 1 tháng đến 36 tháng và tính theo khung 365 ngày/năm.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm áp dụng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ấn định cùng mức 3,4%/năm. Tiếp đó, tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn 6 tháng đến 8 tháng có chung lãi suất là 5,3%/năm. Từ 9 tháng đến 11 tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất tiền gửi ở mức 5,5%/năm. Tiếp đó, lãi suất huy động tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng đang được áp dụng ở mức 5,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng Đông Á áp dụng cho các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng tiếp tục được duy trì ở mức 6,3%/năm. Theo ghi nhận, đây là mức lãi suất cao nhất đang được triển khai ở thời điểm hiện tại.

Ba kỳ hạn cuối cùng 18, 24 và 36 tháng được ngân hàng niêm yết với lãi suất là 6,1%/năm.

Tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 3 tuần cùng được ấn định ở mức 0,2%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang triển khai một số kỳ trả lãi khác như: trả lãi hàng tháng (lãi suất 3,38%/năm đến 6,11%/năm) và trả lãi hàng quý (lãi suất 5,27%/năm đến 5,88%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng Đông Á áp dụng với khách hàng cá nhân

Nguồn: Ngân hàng Đông Á

Nguồn: Ngân hàng Đông Á

Đặc biệt, khi khách hàng gửi tiết kiệm với số khác nhau sẽ được Ngân hàng Đông Á cộng thêm biên độ lãi suất từ 0,1 - 0,5 điểm % tùy thuộc số tiền và kỳ hạn gửi. Đặc biệt tại kỳ hạn 13 tháng, khách hàng có thể được cộng tối đa 0,5 điểm % lãi suất khi có khoản tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên.

Khách hàng đã gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên lĩnh lãi cuối kỳ đáo hạn và tiếp tục gửi lại tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên lĩnh lãi cuối kỳ sẽ được nhận thêm lãi suất thưởng là 0,04 điểm %.

Biên độ cộng lãi suất theo số tiền gửi

Nguồn: Ngân hàng Đông Á

Nguồn: Ngân hàng Đông Á

Bên cạnh gói tiết kiệm VND, Ngân hàng Đông Á còn triển khai một số sản phẩm huy động tiền gửi khác như: Tiết kiệm Silk+, Tiết kiệm Ưu việt, Tiết kiệm Trường An, Tiền gửi có kỳ hạn...