Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng MB trong tháng này là 6,9%/năm, áp dụng với số tiền gửi từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 24 tháng.

Nguồn: MBBank

Nguồn: MBBank

Bước sang tháng 6, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vẫn tiếp tục không thay đổi biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã được triển khai từ trước đó. Lãi suất tiền gửi VND của khách hàng cá nhân duy trì trong khoảng từ 3,1%/năm đến 6,2%/năm với kỳ hạn 1-60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, tiền gửi của khách hàng tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết lần lượt là 3%/năm và 3,1%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 3 tháng và 4 tháng cùng được duy trì ở mức 3,4%/năm. Tiếp đó tại kỳ hạn 5 tháng, Ngân hàng MB đang triển khai lãi suất ở mức 3,5%/năm.

Ba kỳ hạn gửi 7, 8 và 9 tháng đang có cùng lãi suất tiền gửi là 4,7%/năm. Khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng cùng nhận lãi suất từ MBBank là 4,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 13 tháng hiện là 5,4%/năm. Tiếp đó khách Ngân hàng MB ấn định lãi suất 5,6%/năm và 5,1%/năm tương ứng với hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng.

Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng đang được huy động chung lãi suất ở mức 6,2%/năm.

Riêng tại ba kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng, khách hàng có thể gửi tiết kiệm và nhận lãi trước với lãi suất được niêm yết lần lượt là: 4,54%/năm tại kỳ hạn 6 tháng; 5,12% tại kỳ hạn 12 tháng và 5,35%/năm tại kỳ hạn 24 tháng.

Ngân hàng MB quy định tiền gửi tại kỳ hạn ngắn ngày 1-3 tuần có lãi suất không đổi là 0,1%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn được ấn định với lãi suất 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng MB dành cho khách hàng cá nhân

Nguồn: MBBank

Nguồn: MBBank

Bên cạnh đó, Ngân hàng MB cũng áp dụng riêng cho tiền gửi trả lãi sau tại các kỳ hạn 6, 12 và 24 tháng. Áp dụng với số tiền gửi tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên gửi tại kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 5,9%/năm. Với số tiền gửi từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng được nhận lãi suất lần lượt là 6,8%/năm và 6,9%/năm.

Theo khảo sát, mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại Ngân hàng MB đang là 6,9%/nâm, áp dụng với khách hàng thỏa mãn điều kiện nêu trên.

Nguồn: MBBank

Nguồn: MBBank

Tương tự, lãi suất ngân hàng MB áp dụng với khách hàng là Tổ chức kinh tế cũng được giữ nguyên so với trước. Tiền gửi ngân hàng trong thời gian từ 1 tháng đến 60 tháng hưởng lãi suất không đổi từ 2,8%/năm đến 5,6%/năm. 

Nguồn: MBBank

Nguồn: MBBank