Mức lãi suất cao nhất tại MSB là 8,2% áp dụng đối với hình thức gửi tiết kiệm online tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tháng 10, biểu lãi suất của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã có một số thay đổi nhẹ so với đầu tháng 9. Lãi suất tiền gửi tại quầy các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 4,9%/năm đến 7,8%/năm tuỳ theo kì hạn và số tiền gửi.

MSB chia các mức tiền gửi gồm: dưới 50 triệu đồng, từ 50 đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng và từ 1 tỉ đồng trở lên. Độ chênh lệch lãi suất theo từng mức tiền gửi là 0,1 điểm %.

Đối với các kì hạn ngắn dưới 1 tháng như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, MSB áp dụng mức lãi suất là 1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 10/2019

Nguồn: MSB

Nguồn: MSB

Ngoài sản phẩm gửi tiết kiệm tại quầy thông thường, MSB còn có các sản phẩm như tiết kiệm định kì sinh lời, trả lãi ngay, tiết kiệm ong vàng, tiết kiệm măng non,...

Nguồn: MSB

Nguồn: MSB

Biểu lãi suất tiết kiệm online mới nhất tháng 10
Sự thay đổi của biểu lãi suất trong tháng 10 là tại các sản phẩm gửi tiết kiệm online. Có thể nhận thấy, MSB đã nâng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến lên mức khá cao tăng khoảng 0,4 điểm % so với trước đó.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng ở mức 5,3%, cao hơn 0,4 điểm % so với lãi suất gửi tại quầy thông thường.

Mức lãi suất cao nhất của hình thức gửi này là 8,2% áp dụng cho kì hạn 24 tháng và 36 tháng với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên.

Nguồn: MSB

Nguồn: MSB

  • Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 10: Lãi suất cao nhất là 8%/năm
  • Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 10: Lãi suất cao nhất là 7,8%/năm
  • Trúc Minh / Kinh tế và Tiêu dùng