Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Techcombank hiện tại là 7%/năm áp dụng đối với kì hạn gửi từ 24 tháng trở lên của khách hàng ưu tiên.

Theo biểu lãi suất mới nhất đầu tháng 7 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), tiết kiệm phát lộc là hình thức gửi có lãi cao nhất với lãi suất kì hạn 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 5% – 7%/năm.

Ảnh: Techcombank

Ảnh: Techcombank.

Cụ thể, đối với khách hàng thường, mức lãi suất thường thấp hơn so với nhóm khách hàng ưu tiên khoảng 0,1 điểm %. Ngân hàng cũng chia thành 3 mức tiền gửi gồm: Dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên. Mức chênh lệch giữa các khung số tiền là 0,1 điểm %.

Cụ thể, đối với tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, mức lãi suất đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 5%/năm; kì hạn 3 - 5 tháng là 5,1%/năm; kì hạn 6 tháng là 6,2%/năm. Các kì hạn 7 - 9 tháng lại có lãi suất thấp hơn kì hạn 6 tháng.

Tiền gửi kì hạn từ 12 tháng đến 20 tháng có cùng mức lãi suất là 6,6%/năm. Các kì hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng đang được huy động với mức lãi suất 6,7%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, Techcombank đang áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở hình thức Tiết kiệm phát lộc là 7%/năm áp dụng với các khách hàng ưu tiên tại các kì hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng và số tiền gửi trên 3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ngân hàng cũng có những ưu đãi riêng dành cho nhóm khách hàng trung niên (từ 50 tuổi trở lên) sẽ cộng thêm 0,2 điểm % ở kì hạn gửi 6 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 7/2019

Nguồn: Techcombank

Nguồn: Techcombank.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất ở các kì hạn cũng ở mức cao hơn so với gửi tại quầy thông thường từ 0,1 - 0,3 điểm %.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Techcombank

Nguồn: Techcombank

Nguồn: Techcombank.

  • Lãi suất cho vay nhà ở xã hội là 5% tại 5 ngân hàng Nhà nước
  • Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 7: Lãi suất cao nhất là 7,5%/năm
  • Trúc Minh / Kinh tế & Tiêu dùng