Ngân hàng VIB trong tháng 6 vừa công bố biểu lãi suất mới được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn nhất định. Phạm vi lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân hiện đang được triển khai trong khoảng 3,9%/năm - 6,3%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Sau khi khảo sát, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) đã điều chỉnh khung lãi suất trong khoảng 3,9%/năm - 6,3%/năm, áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân. Ngân hàng VIB tiếp tục triển khai các hạn mức tiền gửi như sau: 10 triệu - dưới 300 triệu đồng; 300 triệu - dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. 

 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Cụ thể, khi khách hàng gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn 1 và 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3,9%/năm, áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi, tăng 0,6%/năm so với tháng trước. Tại kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng VIB cho tất cả các hạn mức được điều chỉnh tăng thêm 0,5 - 0,6 điểm phần trăm lên mức 4%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 7 - 8 tháng được ấn định lãi suất từ 5,6%/năm đến 5,9%/năm, tăng 0,6%/năm - 0,8%/năm so với hồi tháng trước. Tại các kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, ngân hàng VIB niêm yết lãi suất từ 5,7%/năm đến 6%/năm, tăng 0,7 đến 0,9 điểm phần trăm. 

Trong trường hợp, khách hàng lựa chọn gửi tiền với tài khoản có hạn mức trên 5 tỷ đồng hoặc những khoản tiền gửi tự gia hạn đã được ký gửi trước ngày 11/10/2016 với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng hiện vẫn được hưởng lãi suất không đổi là 6,2%/năm. 

Những khoản tiền tiết kiệm có hạn mức từ 10 triệu - dưới 300 triệu với kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng hiện đang được áp dụng lãi suất lần lượt là 5,9%/năm và 6%/năm, tăng 0,2%/năm đến 0,3%/năm. 

Có cùng kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng, các tài khoản có hạn mức từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ, lãi suất ngân hàng hiện đang được ngân hàng VIB ấn định trong khoảng 6,1%/năm - 6,2%/năm, tăng 0,3 - 0,4 điểm phần trăm so với tháng 5. 

Các tài khoản có hạn mức từ 3 tỷ trở lên, ngân hàng VIB đã tăng thêm 0,4%/năm - 0,5%/năm lên mức 6,2%/năm - 6,3%/năm với cùng kỳ hạn như trên. 

Trong trường hợp, khách hàng có tài khoản gửi tiền dưới 1 tháng sẽ vẫn chỉ hưởng lãi suất tiết kiệm ở mức 0,2%/năm. Nếu khách hàng muốn tất toán trước thời hạn thì lãi suất huy động vốn được áp dụng cũng chỉ ở 0,1%/năm. 

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Tại thời điểm khảo sát, khung lãi suất tiền gửi được triển khai đối với hình thức gửi tiền online cũng tăng tại nhiều kỳ hạn. Phạm vi lãi suất hiện đang được áp dụng từ 4%/năm đến 6,5%/năm, tăng 0,6 điểm phần.

Ngân hàng VIB tiếp tục duy trì các hạn mức tài khoản tiết kiệm như sau: Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. So với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống, hình thức gửi tiền online có lãi suất cao hơn.

Theo ghi nhận, 6,5%/năm hiện đang là lãi suất huy động vốn cao nhất mà ngân hàng VIB triển khai. Mức lãi suất này được áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với hạn mức tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên với hình thức gửi tiền online.