Trước việc người dân có thắc mắc, việc làm thẻ căn cước công dân gắn chip có phải đổi theo quy định khi 25, 40 và 60 tuổi, luật sư Nguyễn Minh Long đã có giải đáp.

Thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: BCA

Thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: BCA.

Cụ thể, theo luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), không giống như chứng minh nhân dân có thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp, cấp đổi, cấp lại thì căn cước công dân có thời hạn sử dụng theo độ tuổi.

Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Như vậy, có 3 mốc tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân là: Đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Tuy nhiên, theo quy định Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước công dân, trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điều này có nghĩa là nếu căn cước công dân đã được cấp/đổi/cấp lại khi công dân đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi, đủ 58 tuổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo mà không phải đổi ở mốc 25, 40 và 60 tuổi.

Như vậy, công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip khi đã đủ 38 tuổi thì thẻ căn cước công dân sẽ có giá trị sử dụng đến khi công dân đủ 60 tuổi, nghĩa là năm 40 tuổi không cần phải đi đổi thẻ.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014 thì: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân mã vạch đã cấp trước khi địa phương triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn.

Vì vậy, người dân có Chứng minh nhân dân, căn cước công dân đã cấp theo mẫu cũ nếu chưa hết hạn thì không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân gắn chip.

  • Thẻ Căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng bao lâu?
  • Thẻ CCCD gắn chip có thể bị làm giả hay không?
  • Việt Dũng / Lao Động

    Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/lam-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-khi-nao-phai-doi-891838.ldo