Lễ cầu an, giải hạn được chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức hàng tháng nên không còn tình trạng đông đúc. Khóa lễ đêm rằm tháng Giêng thu hút rất đông Phật tử, đặc biệt là giới trẻ.