Các tín đồ Đạo giáo tại Phuket bước chân trần trên than nóng trong nghi lễ được tổ chức hôm 4/10 trong lễ hội kéo dài 9 ngày.

Video: AFP.