Công ty điện lực Quảng Nam thông báo dự kiến ngừng cung cấp điện từ ngày 30-31/5 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Lịch cắt điện dự kiến tại TP Tam Kỳ


Lịch cắt điện dự kiến tại Hội An 

Lịch cắt điện dự kiến tại Núi Thành

Lịch cắt điện dự kiến tại Nam Trà My

Lịch cắt điện ở dự kiến tại Duy Xuyên

Lịch cắt điện dự kiến tại Đông Giang

Lịch cắt điện dự kiến tại Quế SơnLịch cắt điện dự kiến tại Tiên Phước