Công ty điện lực Hải Dương đã thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 11/8 đến ngày 17/8/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Huyện Phú Lương

TP.Sông Công

Huyện Đại Từ

Huyện Võ Nhai

Các địa phương khác ở Thái Nguyên chưa có kế hoạch cắt điện trong thời gian này.

Theo Trung tâm CSKH - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc