Công ty điện lực Thái Nguyên đã thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 7/7 đến ngày 13/7/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Huyện Phú Lương

Huyện Đồng Hỷ

Huyện Võ Nhai

TP Thái Nguyên

Các địa phương khác ở Thái Nguyên chưa có kế hoạch cắt điện trong thời gian này.

Theo Trung tâm CSKH - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc