Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) được cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 20/8.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 20/8 như sau:

Điện lực Vĩnh Hải

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Hải (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Hải (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Ninh Hòa

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Ninh Hòa (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Ninh Hòa (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Nha Trang

Lịch cắt điện trên địa bàn TP. Nha Trang (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn TP. Nha Trang (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Vĩnh Nguyên

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Nguyên (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Nguyên (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Cam Lâm

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Cam Lâm (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Cam Lâm (Nguồn: PC Khánh Hòa).