Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) được cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 24/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 24/7 như sau:

Điện lực Nha Trang

Lịch cắt điện trên địa bàn TP. Nha Trang (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn TP. Nha Trang (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Ninh Hòa

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Ninh Hòa. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Ninh Hòa. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Cam Lâm

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Cam Lâm. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Cam Lâm. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Diên Khánh

​ Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Diên Khánh. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

​ Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Diên Khánh. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Vĩnh Nguyên

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Nguyên. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Nguyên. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Điện lực Vĩnh Hải

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Hải. (Nguồn: PC Khánh Hòa).

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Hải. (Nguồn: PC Khánh Hòa).