Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 17 hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại Việt Nam. Tháng 1 năm 2022 người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng mưa sao băng Quadrantids. Tuy nhiên hiện tượng được mong đợi nhất là nguyệt thực toàn phần xuất hiện vào tháng 11.

  • Nóng: Phát hiện kinh ngạc 7 hành tinh bình yên hơn cả Trái đất
  • Thế giới đón năm 2022 với trận mưa sao băng lớn
  • Đức Thiện / Lao động

    Nguồn: https://laodong.vn/infographic/lich-quan-sat-17-hien-tuong-thien-van-ky-thu-tai-viet-nam-nam-2022-990564.ldo