Một trong những quy tắc nằm lòng không thể thiếu nếu không muốn mất tiền oan mà nhiều người truyền tai nhau khi mua nhà hoặc xây nhà là tránh xa lộ giới hẻm. Vậy lộ giới hẻm là gì? Làm thế nào để xác định đất có lộ giới hẻm và quy định bồi thường ra sao?

Lộ giới hẻm là gì?

"Lộ giới" hay còn gọi là "chỉ giới đường đỏ" là thuật ngữ được dùng để chỉ ranh giới quy hoạch mở đường hoặc mở hẻm. Hiểu đơn giản, mốc lộ giới này dùng để đánh dấu phần đất đó sau này có thể được dùng để mở rộng hẻm, đường và người dân không được xâm lấn cũng như xây dựng các công trình kiên cố trên phần đất đó.

Lộ giới là ranh giới quy hoạch mở đường hoặc mở hẻm. Ảnh minh họa.

Lộ giới là ranh giới quy hoạch mở đường hoặc mở hẻm. Ảnh minh họa.

Lộ giới được đo bằng mét dài, tính từ trung tâm của đường (tim đường) sang 2 bên. Cọc lộ giới sẽ được cắm 2 bên đường để cảnh báo người dân không được phép xây dựng các công trình kiên cố trong phạm vi này. Ngoài ra, chiều cao tối thiểu và tối đa của công trình cũng phụ thuộc vào lộ giới­­, được quy định đồng bộ theo từng khu dân cư.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng 2014, việc quy định lộ giới hay chỉ giới đường đỏ trên bản đồ quy hoạch và thực địa để nhằm phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.

Do đó, chủ nhà có thể căn cứ vào quy định của Luật Xây dựng để xác định xây nhà cách lộ giới bao nhiêu thì đạt tiêu chuẩn như sau:

Làm thế nào để xác định mốc lộ giới cho một khu đất ở?

Theo quy định, một mốc lộ giới đất thông thường sẽ bao gồm 3 phần là lộ giới, khoảng lùi và chỉ giới xây dựng. Trong đó:

- Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép người dân xây dựng nhà, công trình kiên cố.

- Chỉ giới xây dựng có thể trùng hoặc lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (lộ giới) tùy theo yêu cầu của quy hoạch.

- Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

Như vậy, cần xác định mốc lộ giới cho một khu đất ở qua 4 bước:

- Bước 1: Nhìn tổng quan khu đất chuẩn bị xây dựng, xác định các cột mốc lộ giới và các biển báo liên quan đến lộ giới được cắm ở 2 bên đường.

- Bước 2: Qua vị trí cột mốc lộ giới, xác định lộ giới của tuyến đường tính từ tim đường sang 2 bên.

- Bước 3: Từ lộ giới vừa xác định, tính toán khoảng lùi phù hợp với tuyến đường, đảm bảo đúng theo quy định của cơ quan nhà nước.

- Bước 4: Từ việc xác định được khoảng lùi của công trình sẽ ra được chỉ giới xây dựng. Phần đất trong chỉ giới xây dựng sẽ là phần diện tích xây dựng công trình hợp pháp.

Quy định mua bán và bồi thường phần đất dính lộ giới

Theo quy định của pháp luật, các cá nhân cố tình xây nhà trên đất thuộc lộ giới thì Nhà nước sẽ không cấp giấy phép xây dựng cho những bản vẽ vi phạm lộ giới, nếu cố tình vi phạm, sẽ bị phạt và yêu cầu phá bỏ công trình trong phần lộ giới, cuối cùng là cưỡng chế phá dỡ.

Cá nhân vi phạm xây dựng ở đất thuộc lộ giới sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.

Cá nhân vi phạm xây dựng ở đất thuộc lộ giới sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.

Phần đất nằm trong mốc lộ giới có thể được xem xét để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì chủ nhà đã sử dụng ổn định trước thời điểm cắm mốc lộ giới. Đồng thời, phần diện tích đất lộ giới này sẽ được ghi trong mục ghi chú của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: "Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông đường bộ".

Theo Điều 75 Luật đất đai 2013, đất nằm trong lộ giới được bồi thường khi bị thu hồi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm .

- Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Nếu giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà ở trước thời gian công bố lộ giới thì mặc định sẽ được bồi thường 100%. Nếu giao dịch diễn ra sau thời điểm công bố lộ giới, nhưng ngôi nhà đó đã tồn tại từ trước khi có công bố chỉ giới đường đỏ thì chỉ được bồi thường 50%.