Nhện nhảy đực tán tỉnh mọi con cái gặp trên đường bất chấp nguy cơ bị ăn sống nếu làm đối phương khó chịu.

  • Nếu Mặt Trăng không còn tồn tại, Trái Đất sẽ ra sao?
  • Mặt Trăng ra đời như thế nào?
  • Anh Tú (Theo BBC, Discovery) / Tri Thức Trực Tuyến