Sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ đổ về đã cuốn trôi cây cầu bê tông tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Video: Newsflare.

  • Trung Quốc lại đón mưa cực to khi Tam Hiệp giảm xả
  • Người ta lấy 190 tấn thuốc nổ làm phép thử cuối cùng cho đập Tam Hiệp trước khi vận hành như thế nào?
  • PV / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/video-lu-tran-ve-cuon-troi-cay-cau-be-tong-o-trung-quoc-post1103977.html