Dự kiến, giai đoạn 2023-2025, số lượng phi công Việt Nam làm việc cho Vietnam Airlines từ 865-1.044 người, tiền lương bình quân khoảng 115,6-134,8 triệu đồng/tháng.

Tiền lương bình quân của phi công Việt Nam làm việc ở Vietnam Airlines thấp hơn nhiều so với phi công nước ngoài

Bộ LĐ-TB&XH vừa hoàn thành tờ trình Nghị định bổ sung Nghị định 87/2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2020 thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Theo đó, cơ quan soạn thảo cho biết, tiền lương bình quân của phi công Việt Nam làm việc tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) năm 2018 là 124 triệu đồng/người/tháng - bằng 50% tiền lương của phi công nước ngoài (PCNN) 249,69 triệu đồng/tháng; năm 2019 là 135,4 triệu đồng/tháng - bằng 48% tiền lương của PCNN 281,68 triệu đồng/tháng.

Báo cáo của Vietnam Airlines và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho thấy, quỹ tiền lương hiện nay của Vietnam Airlines không đủ bù đắp tiền lương phi công Việt Nam, đang phải đối mặt với tình trạng "chảy máu nguồn lao động phi công Việt Nam".

Cụ thể, tổng số lao động làm việc cho hãng bay này năm 2022 là 6.028 người, trong đó có 4.417 người do Vietnam Airlines trả lương từ quỹ tiền lương theo đơn giá khoán (trong đó có 829 phi công Việt Nam, tiếp viên và lao động gián tiếp là 3.581 người) và 152 phi công Việt Nam do Vietnam Airlines ký hợp đồng với đối tác cung ứng nhân lực (không trả lương trực tiếp cho phi công nước ngoài).

Tổng quỹ tiền lương theo đơn giá năm 2022 của Vietnam Airlines là 1.689 tỷ đồng, mức tiền lương bình quân của phi công Việt Nam là 85 triệu đồng/tháng (bằng 59% so với phi công Việt Nam - khoảng 145 triệu/tháng), tiếp viên và lao động chuyên môn còn lại là 19,5 triệu đồng/tháng.

Mặc dù số lượng phi công Việt Nam chỉ là 829 người, chiếm 18,8% số lao động do Vietnam Airlines trả lương, nhưng chiếm 50% tổng quỹ tiền lương theo đơn giá.

Trước thực trạng về tiền lương trên và trong điều kiện các hãng hàng không cạnh tranh gay gắt, thu hút lao động phi công, nhất là sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, thị trường hàng không phục hồi, nhiều phi công Việt Nam đã rời bỏ Vietnam Airlines chuyển sang các hãng khác.

Tính từ năm 2020 đến nay đã có 35 phi công Việt Nam bỏ việc, một số phi công đang dự kiến thôi việc sau khi kết thúc hợp đồng.

Để bù đắp số lượng phi công Việt Nam thiếu hụt, Vietnam Airlines có thể phải thuê thêm phi công nước ngoài, nhưng việc sử dụng bị động và phải trả chi phí rất cao, gồm tiền lương, tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm, tiền phí quản lý,....

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, để không làm xáo trộn về việc xác định quỹ tiền lương của Vietnam Airlines cũng như tiền lương đối với các đơn vị còn lại, chỉ bổ sung quy định vào Nghị định 87/2021 cho phép Vietnam Airlines được tính thêm nguồn tiền lương trả cho phi công là người Việt Nam.

Nguồn tiền lương bổ sung tối đa được dựa vào chênh lệch giữa mức tiền lương (trích từ quỹ tiền lương hằng năm) của người lái máy bay là người Việt Nam so với mức tiền lương của người lái máy bay là người nước ngoài cùng làm việc cho Vietnam Airlines tương ứng theo nhóm chức danh trong cùng đội bay, thời gian làm việc.

Khi xác định nguồn tiền lương bổ sung phải căn cứ vào khả năng đáp ứng tài chính của Vietnam Airlines, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao hằng năm. Đối với trường hợp lỗ thì còn phải đảm bảo không làm phát sinh thêm lỗ so với thực hiện của năm trước liền kề.

Theo dự thảo nghị định, nếu bổ sung nguồn để tiền lương phi công Việt Nam bằng khoảng 70-90% so với phi công nước ngoài cùng làm việc cho Vietnam Airlines thì hằng năm cần bổ sung nguồn tiền lương từ 300 tỷ đồng (bảo đảm 70%) đến 800 tỷ đồng (bảo đảm 90%).

Giai đoạn 2023-2025, số lượng phi công Việt Nam dự kiến là 865 -1.044 người, tiền lương bình quân hằng năm (chưa bao gồm quỹ tiền lương bổ sung) trong khoảng 115,6-134,8 triệu đồng/người/tháng; tiền lương bình quân của phi công nước ngoài sẽ là 268,4-279,2 triệu đồng (tăng theo cung cầu của thị trường).

Khi đó, dự kiến tiền lương bình quân của phi công Việt Nam giai đoạn 2023-2025 chỉ bằng 43-48% tiền lương bình quân của phi công nước ngoài làm việc cho Vietnam Airlines

Vietnam Airlines nhận định, nếu không được bổ sung quỹ tiền lương chênh lệch giữa phi công Việt Nam so với phi công nước ngoài thì tình trạng chảy máu nguồn nhân lực phi công Việt Nam sẽ tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp này.

Ước tính giai đoạn 2023-2025, mỗi năm Vietnam Airlines sẽ có đến 120-240 người lái máy bay là người Việt Nam xin thôi việc.

Khi đó, chi phí phụ trội mỗi năm Vietnam Airlines phải trả để thuê người lái máy bay là người nước ngoài thay thế phi công Việt Nam bỏ việc là 300-600 tỷ đồng/năm. Nếu không tuyển được người lái thay thế dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo nguồn lực phục vụ khai thác theo kế hoạch sản lượng của Vietnam Airlines.