Đây là video clip hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, dành cho các giáo viên, học sinh, sinh viên khi đi học trở lại.

Loading...
PV (Nguồn: Bộ GD&ĐT) / An Ninh Thủ Đô

Nguồn: https://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/clip-luu-y-khi-di-hoc-tro-lai-huong-dan-phong-chong-dich-covid19-trong-truong-hoc/843736.antd