Khi được phát hiện vào năm 1930, sao Diêm Vương là hành tinh thứ 9 trong Hệ Mặt Trời. Tuy nhiên, hiện nó đã bị loại khỏi danh sách này.

Nguồn: AumSum Time.