Mái tóc nặng gần 3 kg, dài khoảng 5 mét của cụ Nguyễn Văn Chiến (91 tuổi) huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã 70 năm chưa cắt.

  • Rồng máy khổng lồ biết phun lửa và khói
  • Tục lệ đội tóc của người chết lên đầu để tưởng nhớ tổ tiên
  • Hoàng Nam - Thanh Huyền / VnExpress