Khoản chi hủy bỏ hợp đồng của Manulife trong nửa đầu năm 2023 tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi hoa hồng cho đại lý giảm 43%, còn 911 tỉ đồng.

Công ty TNHH Manulife Việt Nam (Manulife) vừa công bố báo cáo tài chính riêng giữa niên độ, giai đoạn tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11.090 tỉ đồng.

Doanh thu phí bảo hiểm đạt 11.464 tỉ đồng, giảm 11%. Trong đó, phí bảo hiểm gốc là 11.427 tỉ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 6%, đạt 2.543 tỉ đồng.

Các khoản thu nhập khác cũng tăng mạnh 71% lên 1.550 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Manulife tiết giảm mạnh tới 73% chi phí hoạt động tài chính so với cùng kỳ, còn 305 tỉ đồng.

Manulife trả hơn 1.500 tỉ đồng tiền hủy hợp đồng, chi hoa hồng giảm mạnh - Ảnh 1.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 của Manulife giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Manulife giảm 29% so với cùng kỳ, đạt 2.434 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận là do tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm 6 tháng đầu năm của Manulife tăng vọt lên hơn 8.800 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hoạt động tài chính lên tới hơn 2.200 tỉ đồng, tăng mạnh 76% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính còn ghi nhận Manulife có khoản chi hơn 1.511 tỉ đồng cho nội dung "hủy bỏ hợp đồng". Mức chi này tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoản chi nói trên của Manulife là để giải quyết các yêu cầu hủy hợp đồng và bồi thường cho khách hàng sau lùm xùm về sai phạm của các đại lý liên quan hợp đồng bảo hiểm được ký kết thông qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tính chung cả chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm 6 tháng đầu năm của Manulife là hơn 8.800 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi hoa hồng cho các đại lý giảm 43% còn 911 tỉ đồng do sụt giảm doanh thu.

Cũng theo báo cáo tài chính, giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn của Manulife lên tới 22.414 tỉ đồng (tăng nhẹ so với cùng kỳ), đầu tư dài hạn 68.231 tỉ đồng (tăng hơn 5.000 tỉ so với cùng kỳ). Manulife đầu tư cổ phiếu là 9.570 tỉ đồng; trái phiếu Chính phủ 203 tỉ đồng (lãi suất 8,8%-15%/năm); tiền gửi ngắn hạn 11.251 tỉ đồng (lãi suất 5,2%-9,8%/năm).

Ng. Hải / nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/manulife-tra-hon-1500-ti-dong-tien-huy-hop-dong-chi-hoa-hong-giam-manh-20231001190800771.htm