Trước khi vụ nổ Big Bang xảy ra, không gian chỉ có một màu. Sự kiện khiến các màu sắc khác mới sinh ra và mọi thứ giống như chúng ta nhìn thấy ở thời điểm hiện tại.

Video: Bright Side.