Ngân hàng TMCP Quân đội (mã: MBB) vừa nộp hồ sơ chào bán hơn 211 triệu cổ phiếu riêng l, sau khi đã bán cổ phiếu quỹ nhằm tăng vốn điều lệ lên 25.840 tỉ đồng.

MB đăng ký chào bán hơn 211 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác trong nước và nước ngoài.

MB đăng ký chào bán hơn 211 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác trong nước và nước ngoài.

Ngày 24/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán hơn 211 triệu cổ phiếu riêng lẻ của MB. Trước đó, ngân hàng đã tăng vốn thêm 210 tỉ đồng sau khi bán thành công hơn 21 triệu cổ phiếu quỹ. 

Theo đó, MB dự định chào bán riêng lẻ cho đối tác trong và ngoài nước, với mức điều chỉnh giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại MB từ 20,9% lên 22,99%.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị MB thông báo cho nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa và ngân hàng chỉ được phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư sau khi tiền đã được chuyển vào tài khoản phong tỏa nêu trên.

Theo quy định, MB sẽ cần gửi báo cáo kết quả chào bán, kèm theo xác nhận số dư của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán về Uỷ ban chứng khoán nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 

Đợt chào bán riêng lẻ này được thực hiện theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, trong đó, MB sẽ tăng vốn điều lệ từ 21.604 tỉ đồng lên 25.840 tỉ đồng theo 2 giai đoạn. 

Ở giai đoạn 1, tính đến cuối năm 2019, MB đã đưa vốn điều lệ tăng từ 21.604 tỉ đồng lên 23.727 tỉ đồng. Cụ thể, MB tăng vốn điều lệ thêm 1.690 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 8% cũng như tăng vốn điều lệ thê 432 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên. 

Còn ở giai đoạn 2, MB dự định tăng vốn điều lệ từ 23.727 tỉ đồng lên 25.840 tỉ đồng thông qua việc phát hành 211,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giúp vốn điều lệ tăng thêm 2.113 tỉ đồng. MB cũng dự tính bán 47 triệu cổ phiếu quỹ nhưng giao dịch này không làm tăng vốn điều lệ. 

Phương án phát hành riêng lẻ của MB cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn từ 23.727 tỉ đồng lên 24.417 tỉ đồng (tăng thêm 690 tỉ đồng). Như vậy số cổ phiếu riêng lẻ ước bán của MB được dự đoán là chỉ nằm trong hoảng 69 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2019, MB ghi nhận lãi thuần 4.889 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giữ nguyên so với quý 4/2018 là 873 tỉ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 175 tỉ đồng, tăng 23%. Mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn mang về khoảng 215 tỉ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ các hoạt động kinh doanh khác đạt gần 521 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018. 

Năm vừa qua, MB cũng là một trong những doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10 nghìn tỉ đồng, một trong 3 ngân hàng tiên phong (đạt chuẩn) áp dụng Basel II tại Việt Nam. 

Trong phiên giao dịch 25/2, thị trường chứng khoán có sự hồi phục khá tốt của nhóm ngân hàng, do đó cổ phiếu MBB tăng 3,5% so với ngày 24/2, dừng lại ở mức 20.800 đồng/CP.

Loading...
Nhật My / Tin Nhanh Online

Nguồn: http://tinnhanhonline.vn/mbb-chao-ban-hon-211-trieu-co-phieu-rieng-le-cho-doi-tac-trong-va-ngoai-nuoc-1603520