Mông Cổ đang trở thành điểm đến thu hút bậc nhất với những vị khách đi tìm trải nghiệm mới lạ. Nhiều người vẫn tin Mông Cổ chỉ có vó ngựa và đồng cỏ nhưng thực tế không như vậy.