Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn bị phạt gần 873 triệu đồng do mua bán chui cổ phiếu EIN.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn (địa chỉ: 25-25A Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nguyên nhân xử phạt do đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân, Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (mã chứng khoán: EIN). Công ty này đã bán 1.500.000 cổ phiếu EIN vào ngày 19/10/2022 và mua 1.409.700 cổ phiếu EIN vào ngày 21/10/2022 (tương ứng với tổng giá trị giao dịch là hơn 29 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu EIN) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Do đó, UBCKNN đã xử phạt chính Công ty Thái Sơn gần 873 triệu. Mức xử phạt này áp theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 03 tháng theo quy định tại các Nghị định trên.

Mới đây, UBCKNN đã có công văn đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chỉ đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán yêu cầu các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với giao dịch của người có liên quan.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với giao dịch của người có liên quan.

Các yêu cầu trên nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định và bền vững.