'Đối với vị trí Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.'

Sáng 24/1, ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN xác nhận bên lề Đại hội Đảng XII, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã thống nhất giới thiệu 4 vị trí chủ chốt của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

nguyenphutrong
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn.

- Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự cho các chức danh chủ chốt như thế nào thưa ông?

Ban chấp hành Trung ương XI giới thiệu Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Hội nghị Trung ương 14 đã chuẩn bị nhân sự chủ chốt theo hướng đó.

Nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa XII được chuẩn bị kỹ ở 3 hội nghị. Đặc biệt Hội nghị Trung ương 14 chuẩn bị cho 4 vị trí chủ chốt.

Đối với vị trí Tổng bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tôi phát biểu tại Hội nghị Trung ương 14 là hoan nghênh đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí khác của Bộ Chính trị đã tự nguyện xin thôi làm ứng cử viên để dồn sự tín nhiệm cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Trung ương giới thiệu 5 đồng chí vào vị trí Tổng Bí thư và tiến hành 3 lần bỏ phiếu:

Lần thứ nhất chọn phương án chỉ giữ lại 1 vị trí Tổng Bí thư; phương án hai là giữ lại vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước; phương án ba là giữ lại cả ba vị trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Trung ương bỏ phiếu chọn phương án 1.

Lần bỏ phiếu thứ hai, các đồng chí được đề cử chức danh trên đưa ra Trung ương cho ý kiến và Trung ương đồng ý để 4 đồng chí thôi tái cử.

Lần thứ ba là bỏ phiếu riêng đồng chí Nguyễn Phú Trọng và tỷ lệ phiếu cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư nhiệm kỳ khóa XII.

Đó là trách nhiệm, tâm huyết và chia sẻ trách nhiệm với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và toàn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nội bộ trong Bộ Chính trị tôi thấy rất ổn. Theo tôi, về nhân sự chủ chốt làm như thế là rất kỹ, không còn ý kiến gì khác nữa, và dân chủ tuyệt đối. Tôi tham gia 14 lần kiểm phiếu cho các chức danh đó.

Đầu tiên thống nhất phương án, sau đó đi vào nhân sự và đề cử các nhân sự vào vị trí vào chủ chốt. Các trường hợp này đều nhận được sự nhất trí cao.

Bên ngoài có nói thế này thế kia thì đó là luận điệu của kẻ xấu, ý đồ riêng. Còn vào tổ chức Đảng, tôi rất tin tưởng các đại biểu, là những người được dân tin tưởng gửi gắm.

- Ông có nghĩ sẽ có phương án một đồng chí đại biểu ngoài Trung ương giới thiệu 4 đồng chí đã xin rút?

Đại biểu có thể giới thiệu, hoặc không, đó là quyền của đại biểu. Nhưng nếu được đề cử, theo nguyên tắc đồng chí đó phải tự xin rút, vì Ban chấp hành Trung ương là tổ chức chặt chẽ, giới thiệu ra ai thì quyết định bằng đa số phiếu.

Tuy nhiên, theo quy chế bầu cử đã được thông qua, Đại hội sẽ quyết định cuối cùng.

- Vấn đề đảm bảo công bằng giữa những người ứng cử, được đề cử tại Đại hội với nhân sự Trung ương giới thiệu ra sao?

Danh sách của Trung ương giới thiệu và danh sách được đại biểu giới thiệu tại Đại hội không vượt quá số chính thức là 30%. Tất cả đều công bằng như nhau.

Đại biểu có quyền lựa chọn trong số đó, cuối cùng người trúng cử là người có số phiếu cao hơn. Tuyệt đối không có phân biệt, điều này quy chế bầu cử đã nói rõ.

- Vậy trong trường hợp con số đề cử vượt quá 30%?

Đại hội sẽ cho rút dần, sau đó lấy tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín, lấy từ trên xuống dưới, làm sao đảm bảo dân chủ tuyệt đối.

Danh sách giới thiệu ủy viên hiện là 221 lấy 200, đã có số dư. Đại hội sẽ bầu thêm để có số dư không quá 30%. Như vậy tối đa giới thiệu tại đại hội là 31, nếu số giới thiệu nhiều hơn thì dựa trên phiếu tín nhiệm để lựa chọn.

 

Bạn đọc xem thêm toàn cảnh Đại hội XII của Đảng tại đây

 

Nam Minh-An Yên / vtc