Cuộc diễn tập thực binh của Lữ đoàn bộ binh 6, Quân đội Hàn Quốc ược diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2017 với quy mô khá lớn.

 

 

Tuấn Anh (tổng hợp) / kienthuc.net.vn