Dự kiến, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào giữa năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Dự kiến, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua vào giữa năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Do đó, điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2024 vẫn áp dụng theo các quy định hiện hành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các quy định pháp luật khác hướng dẫn liên quan, thì người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định, mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trường hợp sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Ra nước ngoài để định cư.

Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm, thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 14-HSB kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Đối với người ra nước ngoài để định cư, phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam, hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây: Hộ chiếu do nước ngoài cấp; thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

Đồng thời, cần giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Người nhận bảo hiểm xã hội một lần cũng cần nộp trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội; Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 sửa đổi Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khi nhận bảo hiểm xã hội một lần người lao động sẽ bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu để trang trải cuộc sống, cũng như được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe khi về già.

Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người lao động cân nhắc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

P.P / An ninh thủ đô

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/nam-2024-nhung-truong-hop-nao-duoc-rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-post568649.antd#568649|home-highlight|0