Đăng kiểm viên sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận, đơn vị đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ 3 tháng nếu đưa ra các yêu cầu không có trong quy định của Bộ GTVT về kiểm định xe cơ giới, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8-6 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký với rất nhiều điểm mới.

Nếu hành dân và doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép đăng kiểm - Ảnh 1.

Đăng kiểm viên sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận nếu đưa ra các yêu cầu không có trong quy định của Bộ GTVT

Quy định mới tại Nghị định 30 cho phép trong trường hợp hệ thống các đơn vị đăng kiểm không đáp ứng được nhu cầu kiểm định, thì cho phép huy động đơn vị đăng kiểm và nhân lực của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Nghị định 30 cũng quy định các trường hợp đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng, 3 tháng.

Cụ thể, đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 1 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau.

Không bảo đảm một trong các điều kiện, yêu cầu, quy định tại Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm;

Có 2 lượt đăng kiểm viên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP trong thời gian 12 tháng liên tục.

Phân công đăng kiểm viên kiểm định không phù hợp nội dung chứng chỉ đăng kiểm viên.

Đơn vị đăng kiểm bị tạm đình chỉ 3 tháng nếu vi phạm một trong các trường hợp sau.

Thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới không đúng quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Có từ 3 lượt đăng kiểm viên trở lên bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP hoặc từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục, trừ trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này.

Đưa ra các yêu cầu hoặc ban hành các thủ tục không có trong quy định do Bộ GTVT ban hành về kiểm định xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; từ chối cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Tiếp tục vi phạm một trong các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định này trong thời gian 12 tháng liên tục.

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 14 như sau: Có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ Giao thông vận tải quy định.

Trường hợp học viên đã có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa ôtô tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ôtô cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ôtô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ, có tổng thời gian làm việc cộng dồn từ 12-24 tháng thì thời gian thực tập là 6 tháng, trên 24 tháng thì thời gian thực tập là 3 tháng (Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ôtô xác nhận và chịu trách nhiệm về thời gian làm việc của học viên).

Đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong các trường hợp: Làm sai lệch kết quả kiểm định hoặc không tuân thủ đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác kiểm định đến mức gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến an toàn phương tiện.

Đã bị xử lý vi phạm 2 lần trong thời gian 12 tháng liên tục đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP".

Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

Không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên từ đủ 12 tháng liên tục trở lên.

Đưa ra các yêu cầu không có trong quy định của Bộ Giao thông vận tải về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.