Nếu không có Mặt Trăng, Trái Đất sẽ quay nhanh, một ngày ngắn hơn 24 giờ và các vùng khí hậu bị thay đổi theo hướng tiêu cực.

  • Nguyên nhân hình thành cực quang đỏ hiếm gặp
  • Phát hiện lỗ đen khổng lồ trong dải Ngân Hà, thách thức mọi lý thuyết
  • Mai Phương (Nguồn: AumSum Time) / Tri Thức Trực Tuyến