Kinh doanh "tiền" để kiếm ra tiền, ngân hàng thường mang về lợi nhuận rất lớn nhưng không mấy ai biết được nguồn thu nhập của họ đến từ đâu. Để so sánh tương đối thu nhập các ngân hàng trên thế giới, ta có thể áp dụng công thức RARC/GDP (Doanh thu sau chi phí rủi ro/Tổng sản phẩm quốc nội).

Ngân hàng trên thế giới kiếm tiền từ đâu?