Giọng nói của một xác ướp Ai Cập đã được các nhà khoa học tái tạo lại.