Từ 13h30 - 14h30, gia đình đưa thi hài PGS Văn Như Cương qua cơ sở A (Nam Trung Yên) và Cơ sở 1 (Tân Triều) và làm lễ tiễn đưa người thầy đáng kính. Hàng nghìn học sinh trường Lương Thế Vinh đã tập trung nơi sân trường, mắt đẫm lệ nhìn thầy Văn Như Cương lần cuối.

Phạm Duy / Tin nhanh Online