Đoạn video được quay tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày 25/11. Video cho thấy 12 người đàn ông cầm xẻng trên tay đi chân trần trên đống than đang cháy đỏ rực.

Video: Newsflare.

  • Bí ẩn về vùng đất lạnh nhất hành tinh
  • PV / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/video-nghi-thuc-di-tren-dam-than-dang-chay-de-tru-ta-ma-o-trung-quoc-post1162791.html