Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022 quy tụ nhiều khí tài của quân đội Việt Nam và các đoàn quốc tế. Người dân và quan khách được ngồi thử ghế xe tăng cùng nhiều vũ khí hiện đại.