Trước những tranh cãi xung quanh tờ quyết định sẽ cho nghỉ việc đối với các nhân viên từ chối tham gia chuyến du lịch Cát Bà, vị đại diện công ty bất động sản đã lên tiếng giải thích.